EKONOMIA ZIRKULARRAREN ERRONKAK ETA GJHAK EUSKADIKO ELIKAGAI-ENPRESETAN SARTZEA


Jardunaldi honetan elikagaien sektoreak jasangarritasunaren arloan dituen erronka estrategiko nagusiak errepasatuko ditugu C4E – The inspiration company erakundearen eskutik, ODSFOOD proiektuaren ondorioak eta ikaskuntzak aurkezteaz gain.

Antolatzailea


Más información: ARIANE PALENCIA VIDAL
Tel.:  660606424
E-mail:  apalencia@basquefoodcluster.com

Following content will appear on all events